O nas

StartO nas
Rozwiń
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.pngZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW!!!


Jednoroczne, dwusemestralne studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będą realizowane w ramach projektu: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Kwalifikacje:
Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone będzie Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej.

O przyjęcie na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą się ubiegać kandydaci z 4 województw:
  • pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • wielkopolskiego.
Program kształcenia obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych.

Moduły kształcenia:
  1. Moduł Prawno-Organizacyjny
  2. Moduł Medyczny
  3. Moduł Psychologiczny
  4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
  5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
  6. Seminarium