Informacje o projekcie

StartInformacje o projekcie
Rozwiń
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w okresie od 01 października 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Łączna kwota na realizację projektu wynosi 6 387 464,45 zł. Składają się na nią:
6 195 840,51 zł – środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
191 623,94 zł – wkład własny partnerów.


CEL PROJEKTU
Głównym projektu jest wdrożenie modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wyniku współpracy z partnerami, poprzez przygotowanie, realizację i ocenę efektów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania rehabilitacją, których efektem będzie wykształcenie min. 200 absolwentów – do końca 2020 roku.


ZADANIA
10.2017 – 08.2018
Przygotowanie nowego rozwiązania: opracowanie I wersji Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją (MODEL).

04.2018 – 07.2018
Przygotowanie i przeprowadzenie I edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

01.2020 – 12.2020
Opracowanie ostatecznej wersji Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

07.2020 – 12.2020
Wypracowanie rekomendacji do dalszego wdrażania Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją w praktyce.


REZULTATY PROJEKTU
  • Opracowany model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją
  • 30 nauczycieli akademickich podwyższy swoje kompetencje dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia kształcenia w kierunku zarządzania rehabilitacją;
  • 200 osób ukończy studia podyplomowe i podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania rehabilitacją, w oparciu o nowy model;
  • 6 instytucji wdroży w praktyce nowe, wypracowane w projekcie rozwiązania.